VAHA, Anadolu Kültür ve MitOst e.V. girişimi olup, Stiftung Mercator ve European Cultural Foundation tarafından finanse edilmektedir. VAHA konsorsiyumu, tematik çalıştay ve ağ kurma toplantıları için IAC Berlin ve seyahatle ilgili harcamaları için Chrest Vakfı’yla işbirliği içindedir.